برگزاری یک دوره کلاس مربیگری عملی درجه سه و دو در بخش بانوان