فوریه 25, 2019

برگزاری یک دوره آزمون تعیین سطح در بخش بانوان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 25, 2019

برگزاری یک دوره کلاس داوری درجه سه در بخش بانوان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 25, 2019

برگزاری یک دوره کلاس مربیگری عملی درجه سه و دو در بخش بانوان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 24, 2019

برگزاری یک دوره کلاس مربیگری عملی درجه سه و دو در بخش آقایان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 24, 2019

برگزاری یک دوره کلاس داوری درجه سه در بخش آقایان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 24, 2019

برگزاری یک دوره آزمون تعیین سطح در بخش آقایان

اطلاعیه: به استحضار می رساند رشته گراپلینگ فدراسیون ورزشهای رزمی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه، مربیگری عملی درجه سه و دو و […]
فوریه 16, 2019

انتخاب یک سبک رزمی

اکثر افراد به علت نداشتن اطلاعات کافی رشته رزمی نامناسبی انتخاب می‌کنند و به هدفشان نمی‌رسند علت این موضوع گسترش یک سری از ورزش های رزمی […]
فوریه 16, 2019

آشنایی و آموزش گراپلینگ

ژانویه 15, 2019

مسابقات گراپلینگ کشوری

مسابقات انتخابی تیم ملی گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران