15-01-2019

مسابقات گراپلینگ کشوری

مسابقات انتخابی تیم ملی گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران داوطلبین شرکت در مسابقات جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول ادرای سبک در تهران و یا نمایندگان استانهای […]
15-01-2019

مسابقات اوپن آسیا قزاقستان

احتراما به اطلاع می رساند سبک گراپلینگ کشور بجهت اعزام به مسابقات اوپن آسیایی قزاقستان، بزودی مسابقات انتخابی کشور خود را در رده های سنی مرتبط […]
14-06-2018

مسابقات گراپلینگ کشوری

مسابقات انتخابی تیم ملی گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران داوطلبین شرکت در مسابقات جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول ادرای سبک در تهران و یا نمایندگان استانهای […]