گراپلینگ
هنر رزمی مبارزه ای میباشدکه فلسفه به وجود آمدن آن مانند تمامی هنرهای رزمی دنیا فراگیری قابلیتها و فنون رزمی برای آمادگی دفاع از خود، خانواده و جامعه میباشد و از منظر فنی همانگونه پیداست این روش مبارزه،تاکید بر ادامه مبارزه درخاک ( پس از زمین زدن حریف یا زمین خوردن) تا کنترل و تسلیم کردن حریف دارد . از آنجا که انجام حرکات دفاعي در حالت خوابيده و به روي زمين نيروي بيشتري را ميطلبد، انجام فنون مبارزه رزم گراپلینگ اين مزيت را ایجاد میکند که شخص ميتواند حريفان قدرتمندتر و سنگين وزنتر را به راحتي با شکست بدرقه کند. در این سیستم مبارزان معمولاً از نيرو و قدرت حريفان خود عليه خودشان استفاده ميکنند. کليد اين موفقيت، توازن و تعادلي است که اين مبارزان از آن بهره مند هستند
از دیگر مزایای این ورزش:
با توجه به نیاز یک ورزشکار این رشته به داشتن پارامترهای مختلف آمادگی جسمانی (مانند قدرت،سرعت،انعطاف بدنی،چابکی،استقامت و ..... ) می توان به جرات ادعا کرد این ورزش یک ورزش چند وجهی می باشد. آموزش تکنیکهای بسیار متنوع برای افرادی با استعدادها و جثه های متفاوت بالا بردن سطح هوشیاری و آموزش تفکر و تمرکز افزایش قدرت و استقامت بدنی نکته قابل توجه آنکه آئین نامه مسابقات این رشته دقیقا مطابق با استانداردهای بین المللی اتحادیه جهانی کشتی تنظیم و تدوین گردیده است تا در آینده هنرآموزان این رشته توانایی شرکت در رقابتهای اتحادیه جهانی کشتی را داشته باشند. ورزش گراپلینگ درایران برای اولین بار بصورت علمی و اصولی با کسب مجوز از شورای ساماندهی سبک های رزمی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و تائید کمیته ملی المپیک کشور توسط : استاد حسین خان هنرمند پايه گذاري گرديد. 
گراپلینگ در دنیا
مسابقات گراپلینگ در دنیا توسط سازمانها و مراکز مختلفی برگزار میگردد که معتبر ترین آنها اتحادیه جهانی کشتی(UWW) می باشد.کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران به ریاست استاد حسین خان هنرمند تنها مرجع قانونی و رسمی گراپلینگ در کشور ، تحت نظارت اتحادیه جهانی کشتی می باشد.

TYPES OF GRAPPLING

GRAPPLING- GI   &   NO-GI GRAPPLING

There are many different regional styles of Grappling around the world that are practiced within a limited geographic area or country. Several Grappling styles like Sport Judo, Shoot wrestling, Catch Wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Sambo and several types of Wrestling including freestyle and Greco-Roman have gained global popularity. Judo, Freestyle Wrestling, and Greco-Roman Wrestling are Olympic Sports while Grappling, Brazilian Jiu-jitsu and Sambo have their own World Championship Competitions.

In these arts, the object is either to take down and pin the opponent, or to catch the adversary in a specialized chokehold or joint lock which forces him to submit and admit defeat or be rendered helpless (unconscious or broken limbs). There are two forms of dress for Grappling that dictate pace and style of action: with a jacket, such as a GI or Kurtka, and without (No-Gi). The jacket, or “Gi”, form most often utilizes grips on the cloth to control the opponent’s body, while the “No-Gi” form emphasizes body control of the torso and head using only the natural holds provided by the body. Grappling techniques are also used in mixed martial arts along with striking techniques. Strikes can be used to set up Grappling techniques and vice versa.

UNITED WORLD WRESTLING-UWW

United World Wrestling (UWW) is the international governing body for the sport of Wrestling & Grappling. It presides over international competitions for various forms of Wrestling, including Grappling for Men and women. The flagship Grappling’s event of UWW is the Grappling World Championships.

Grappling have their individual World Championship, Asian, Europian, South Asian Championships around the world. Grappling also included in World Combat Games and coming in next Asian Games-2018.

Grappling & Wrestling, sports have a long and complicated history, stretching into prehistoric times. Many traditional forms survive, grouped under the term folk wrestling. More formal systems have been codified in various forms of martial arts worldwide, where Grappling techniques form a significant subset of unarmed fighting.In Iran, United World Wrestling has given reorganization to Grappling Committee of Islamic Republic of Iran as a national governing body for Grappling Sports.Grappling Committee of I.R.I is organising National Championship for School Boys/ Girls, Cadets, Juniors, Seniors & Veterns from 2012.