22-12-2021

دوره مربیگری و داوری آنلاین گراپلینگ

اطلاعیه احتراما به اطلاع می رساند. قابل توجه ورزشکاران رشته #گراپلینگ کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد روز جمعه مورخ ٢۴ دی ماه ١۴٠٠ […]
28-06-2021
مربیگری گراپلینگ

صدور احکام مربیگری و داوری گراپلینگ

اطلاعیه احتراما به اطلاع می رساند. احکام مربیگری عملی، داوری، کارگاه آموزشی و تعیین سطح برگزار شده در آبان ماه ١٣٩٩ صادر و تحویل نمایندگان استان‌های […]
04-03-2020

کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران

شروع مجدد فعالیت گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی کشتی  اتحادیه جهانی کشتی در وب سایت خود اطلاعات کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران را به […]